Ładowanie...

Specjalistyczny Ośrodek Stomatologiczny w Bydgoszczy.

Protetyka

Nowoczesna protetyka
Pozwala uzupełniać brakujące zęby, z efektem do złudzenia przypominającym własne uzębienie. Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami protetycznymi.

– licówki ceramiczne
– korony i mosty pełnoceramiczne (bardzo estetyczne)
– korony i mosty na złocie, na podbudowie metalowej
– korony i mosty na implantach
– wkłady i nakłady (inley, onley, overley)
– protezy szkieletowe tradycyjne
– protezy akrylanowe częściowe i całkowite
– protezy na teleskopach, zasuwach i zatrzaskach