Ładowanie...

Specjalistyczny Ośrodek Stomatologiczny w Bydgoszczy.

Rentgen, kamera wewnątrzustna

Dysponujemy najnowocześniejszym systemem radiowizjigrafii (RTG) cyfrowej. Opatentowany przez firmę Kodak wysokiej jakości sensor rejestruje promienie Roentgena pozwalając na prezentację i archiwizację zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych. Na życzenie pacjenta badanie może być nagrane na płytę kompaktową. Zdjęcia RTG są badaniem dodatkowym, do postawienia pełnej diagnozy konieczne jest badanie kliniczne przeprowadzone przez stomatologa.
Przypominamy, że zawsze należy poinformować lekarza zlecającego badanie, o istnieniu bądź podejżeniu ciąży. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia rentgen w ciąży – jest ograniczony tylko do niezbędnych przypadków dla ratowania zdrowia i życia matki.

Ponadtwo w naszych gabinetach znajdziecie Państwo kamerę wewnątrzustną Kodak Dental Systems. Przy jej pomocy możemy przedstawić rzeczywisty stan uzębienia - poprzez wyświetlenie obrazu z kamery na monitorze.